Over de historie van Hoestink

en haar bewoners

Het begon al eeuwen geleden met boerderij Hoestink

Een rijke historie

Als sinds 1475 wordt de boerderij beschreven in het schattingsregister. Toen genaamd Huysstede, later rond 1601 Husstedde. Als eigenaren worden genoemd 1675 mevrouw van Keppels, 1685 Agnes van Coeverden, omstreeks 1740 ’t Stoevelaar en later Mahonie van ’t Hoff in Boekel.

In 1762 komt het in bezit van fam. Hoestink. Zij konden het voor f. 6900,- kopen van Ter Horst uit Rijssen. Dit was voor die tijd een enorm bedrag, dus moet het toen al een omvangrijke boerderij zijn geweest.

In 1811 staat de boerderij beschreven als de grootste van Stokkum met naast 50 ha grond, 2 paarden, 11 koeien en 8 kalveren, ook 2 huizen in dorp Markelo.

Rond 1860 erft Jan Hungerink Hoestink van zijn tante Hendrika Hoestink en oom Derk Odink, welke kinderloos zijn gebleven.

In 1888 is er in Stokkum een grote brand. Bij het uitbakken van spek brak er brand uit bij de buren, het strooiendak op die boerderij, de droogte en de wind zorgden ervoor dat ook naast gelegen boerderij Leetink en ook Hoestink afbrandden. Doordat de landbouwers Hungerink goed verzekerd waren voor zowel ‘de gebouwen, het meubilair en de voortvaring’ , konden zijn Hoestink weer volledig in volle glorie herstellen. Zelf in een voor die tijd luxe uitvoering o.a met twee voordeuren in het brede voorhuis.

Eind 19e eeuw en begin 20e eeuw zijn er gronden verkocht en is het bezit versplinterd door vererving. Het echtpaar Hendrik Willem Hungerink en Hendrika Schorfhaar blijft kinderloos en 2 broers Jan Hendrik Hungerink en Hendrik Jan Hungerink zijn dan de laatste boeren op Hoestink.

Door hun eigenzinnige gedrag in het Stokkum van toen, waren zij ‘De Hoestink jongs’ geregeld onderwerp van gesprek.

Als de broers rond 1980 beiden zijn overleden verkoopt de erfgenaam van de boerderij deze, nadat ze al drie jaar had leeg gestaan aan Marthin en Hieke  Bokkinga. Zij verbouwen de boerderij geleidelijk tot De Hoestinkhof, grotendeels op eigen kracht. In 1988 volgt de opening.

In 1996 wordt er het Engels theehuis bijgebouwd en treden Rogier Bokkinga en Diane Bokkinga-Jansen toe.

Bezoekers van Hoestinkhof, die het oude Hoestink hebben gekend zeggen nog wel eens ‘De Hoestink Jongs moesten het eens kunnen zien’

Wij doen ons best om deze historie te behouden voor de toekomst. Uw komst draagt daar aan bij. Welkom.

De huidige bewoners Rogier – Diane Bokkinga

uw gastheer en gastvrouw

Rogier als voormalig kraanmachinist en Diane als oud-laborante, hebben als sinds 1996 het roer om gegooid. Niet ver weg, maar gewoon in de streek waar ze zijn opgegroeid; Markelo en wel het beschermde dorpsgezicht Stokkum. De ouders van Rogier zijn hier begin jaren 80 begonnen met het leefbaar maken van boerderij Hoestink. Sinds 1988 zijn de eerste kamers en het ontstaan van De Hoestinkhof een feit.

Het theehuis is er sinds 1996 en nu sinds 2005 runnen Rogier en Diane het geheel, zowel logies als theehuis. De passie over het huis, de streek en hun kijk op gastvrijheid, willen ze u graag laten ervaren. Hun zoon Bart Bokkinga ( geb 2009) kan heerlijk spelen in de tuin met genoeg ruimte voor zijn speelgoed, zonder dat u als gast erover struikelt.